หน้าแรก

บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิต และจำหน่าย อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์  (Nano Zinc Oxide Particle) ขนาด 20 นาโนเมตร และนวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยี

อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ เป็นสารที่เป็น
มิตร กับสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติ ต่าง ๆ

1. ใช้ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา
2. เป็นสารที่จำเป็นต่อ คน พืช และสัตว์
3. ปัองกันรังสี อัลตราไวโอเลต (UV A และ UV B)
4. สารให้สีขาว
5. ช่วยลดไฟฟ้าสถิตย์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัท ผู้ผลิต และจำหน่าย อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ขนาด 20 นาโนเมตร ด้วยวิธีขบวนการผลิตสเปรย์ไพโรลิซิส และน้ำยาแขวนตะกอนนาโนซิงค์ออกไซด์ ภายใต้สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรของ บริษัท นาโนซายน์ เทคโลยี จำกัด

คำขอสิทธิบัตร เลขที่ 0601005623 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 : 
กระบวนการผลิตอนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์โดยวิธีสเปรย์ไพโรลิซิส (Process Preparing Nano-Sized Zinc Oxide Particles by Spray Pyrolysis)  
เลขที่ประกาศ 83752

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7264 
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 :
น้ำยาแขวนตะกอน นาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Nano Zinc
Oxide Suspension in aqueous for antimicrobial)

ข้อถือสิทธิ
1. น้ำยาแขวนตะกอน นาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (Nano Zinc
    Oxide Suspension in aqueous for antimicrobial)
2. น้ำยาแขวนตะกอนตามข้อถือสิทธิ 1 ประยุกต์ใช้กับ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งของเครื่อง
    ใช้ต่าง ๆ สิ่งทอชนิดต่าง ๆ ผ้าม่าน เบาะรองนั่ง พรม ผ้ากรองชนิดต่าง ๆ ผ้าเช็ดตัว
    ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ หมวก ชุดจีวร ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้านักเรียน
    เสื้อผ้าทหาร ตำรวจ ผ้าคลุมศรีษะ ผ้าคลุมไหล่ เครื่องแต่งกายของชาวมุสลิม 
    ที่ต้องการการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
3. น้ำยาแขวนตะกอนตามข้อถือสิทธิ 1 และ 2 สามารถเพิ่มสารให้กลิ่นหอมที่ได้จาก
    ธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น ใส่ได้โดยตรง หรือ บรรจุสารให้กลิ่นหอมลงใน
    แคปซูลเมลามีนที่มีขนาดเล็ก แล้วจึงนำไปใส่ในน้ำยาแขวนตะกอนนาโนซิงค์ออกไซด์ 
    กลิ่นหอมที่ใช้เลือกได้จาก กลิ่นมินท์ กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นโรสแมรี่ กลิ่นยูคาลิปตัส 
    กลิ่นมะลิ กลิ่นกุหลาบ กลิ่นมะนาว
4. น้ำยาแขวนตะกอนตามข้อถือสิทธิ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่งนาโนซิงค์ออกไซด์มีลักษณะ
    สมมาตรแบบ เฮกซาโกนอล และมีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 20-40 นาโนเมตร

งานวิจัย และพัฒนา

บริษัท นาโนซายน์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมงานวิจัย เพื่อพัฒนาสินค้า กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น

1. รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์, 
    ดร. พิชัย พิรกิติกูร และคณะ
    ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติทางวัสดุ
    ศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน
2. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
    (THTI)

โดยยื่นคำขอจดอนุสิทธิบัตร
น้ำยาแขวนตะกอนนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และ สิ่งทอฯ 
นาโนซิงค์ออกไซด์ สำหรับยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ทั้งที่ทำด้วยเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ หรือทั้งเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ผสมกัน ดังนี้ ผ้าม่าน เบาะรองนั่ง พรม ผ้ากรองชนิดต่าง ๆ ผ้าเช็ดตัว ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ หมวก จีวร ชุดเครื่องนอน เสื้อผ้านักเรียน เสื้อผ้าทหาร ตำรวจ ผ้าคลุมศรีษะ ผ้าคลุมไหล่ เครื่องแต่งกายชาวมุสลิม

สินคาของเรา

น้ำยานาโนซิงค์ออกไซด์ สำหรับฉีดพ่นยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ่รา ไวรัส

เครื่องพ่นอากาศฆ่าเชื้อด้วย 3 เทคโนโลยี

Nano Zinc Oxide

1. Nano Zinc Oxide Particles, 20 nm.

2. น้ำยาแขวนตะกอนนาโนซิงค์ออกไซด์
Nano Zinc Oxide Suspension in aqueous
สำหรับสิ่งทอฯ
ZS Tex 2015, 20 nm., 15% w/V
สำหรับใช้ทั่วไป
ZS Gen 2015, 20 nm., 15% w/V